Edukacija

 

Centar za edukaciju i informatičke poslove Privredne komore Kantona Sarajevo organizira treninge u skladu sa Programom edukacije za tekuću godinu.

Program edukacije 2018 (.pdf)

Izrada Programa edukacije se bazira prvenstveno na zahtjevima-potrebama članova Komore, a u skladu sa trendovima sticanja novih znanja i vještina privrede i tržišta rada.
U Program smo uvrstili različite tematske cijeline i angažovali renomirane eksperte iz BiH i regije. Edukaciju izvodimo putem seminara, radionica, projekata, prezentacija, biznis-foruma, posjeta uspješnim preduzećima i sl. 
Komora organizuje edukacije, okrugle stolove, tumačenje i rasprave zakona i drugo i izvan ovog Programa, a prema iskazanoj trenutnoj potrebi članova Komore i poslovnog ambijenta. 

Pozivi za aktuelne seminare i radionice se oglašavaju na web stranici Komore i u mjesečnom glasilu Komore „Glasnik“.

 

Za detaljnije informacije o treninzima, kao i za vaše prijedloge o potrebnim edukacijama obratite se Centru:

Lejla Halkić, prof, tel. 250-117, fax. 226-717; e-mail: lejlah@pksa.ba
Direktorica Centra za edukaciju i informatičke poslove


 
 

 


Logo

Adresa

La Benevolencije 8, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 250 100

Fax: +387 33 250 137

info@pksa.ba

Popularno

Najam kancelarijskog prostora u strogom centru Sarajeva. Kompletan sprat poslovne zgrade. Prostor se sastoji od sedam kancelarija, ukupne površine od cca 200m2, idealan za rad privrednih subjekata, predstavništava, agencija, i dr.
Kancelarije su kompletno opremljene.
Kontakt tel: 033/250-100


Copyrights © 2016 All Rights Reserved