KORISNI LINKOVI

 

Komorska mreža
Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH
Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine-Ured Mostar
Privredna komora Kantona Sarajevo
Privredna komora Zeničko-dobojskog kantona
Kantonalna privredna komora Tuzla
Privredna komora Unsko-sanskog kantona
Privredna komora Bosansko-podrinjskog kantona
Gospodarska komora Županije posavske 
Gospodarska komora Hercegbosanske županije
Gospodarska komora Zapadno-hercegovačke županije
Privredna komora Srednje-bosanskog kantona Jajce
Privredna/Gospodarska komora Hercegovačko-neretvanske županije
Privredna komora Republike Srpske
Područna privredna komora Banja Luka
Područna privredna komora Bijeljina
Privredna komora regije Doboj
Privredna komora regije Trebinje
Privredna komora Regije Istočno Sarajevo
Privredna komora Brčko distrikta BiH


Privatizacija:
Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH

Turističke informacije:
Turističko udruženje BiH
Turistička zajednica Kantona Sarajevo
Udruženje turističkih agencija BiH
www.sarajevo-travel.ba 

Kanton Sarajevo: www.ks.gov.ba

Grad Sarajevo: www.sarajevo.ba 

Općine:
Općina Centar: www.centar.ba
Općina Novi Grad: www.novigradsarajevo.ba
Općina Novo Sarajevo: www.novosarajevo.ba
Općina Ilidža: www.opcinailidza.ba
Općina Hadžići: www.opcinahadzici.com.ba
Općina Stari Grad: www.starigrad-sarajevo.ba
Općina Vogošća: www.vogosca.ba
Općina Trnovo: www.trnovo.ba

 

Kreditne linije dostupne privrednicima na web adresama: 
Bosnia Bank International (BBI) d.d. Sarajevo
BOR Banka d.d. Sarajevo
Moja Banka d.d. Sarajevo
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.Mostar, poslovnica/filijala Sarajevo
Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH
Postbank BH (Poštanska Banka BiH) d.d. Sarajevo
Privredna Banka Sarajevo (PBS) d.d. Sarajevo
ProCredit Bank d.d. Sarajevo
Raiffeisen Bank d.d. BiH
Razvojna Banka FBiH
Sparkasse Bank d.d. BiH
Turkish Ziraat Bank Bosnia d.d.
UniCredit Bank
Union Banka d.d. Sarajevo
Vakufska Banka d.d. Sarajevo
Volksbank BH d.d.
 

 


Logo

Adresa

La Benevolencije 8, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 250 100

Fax: +387 33 250 137

info@pksa.ba

Popularno

Najam kancelarijskog prostora u strogom centru Sarajeva. Kompletan sprat poslovne zgrade. Prostor se sastoji od sedam kancelarija, ukupne površine od cca 200m2, idealan za rad privrednih subjekata, predstavništava, agencija, i dr.
Kancelarije su kompletno opremljene.
Kontakt tel: 033/250-100


Copyrights © 2016 All Rights Reserved