ORGANI KOMORE:

ORGANI KOMORE ZA MANDATNI PERIOD 2014 -2018. GODINA

 

Muamer Mahmutović,
predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo

Esad Lučkin, predsjednik Skupštine

Nataša Fazlić, potpredsjednica Skupštine

Miroslav Janjić, predsjednik Upravnog odbora

 

Mirsad Kurtović, potpredsjednik Upravnog odbora

 

Edin Lončarić, predsjednik Nadzornog odbora

SKUPŠTINA PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2014-2018
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
Miroslav Janjić TVORNICA ELEKTROOPREME  d.d.
2.
Esad Lučkin UNIS-UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d.
3.
Goran Šabović BBS d.o.o.
4.
Alen Gradaščević UNIS FAGAS d.o.o.
5.
Mehmed Mehović KJKP “SARAJEVOGAS” d.o.o.
6.
Emir Aganović JP ELEKTROPRIVREDA BiH SARAJEVO d.d.
7.
Mujo Fišo JKP  “KOMUNALAC” Hadžići d.o.o.
8.
Midhat Hajrić STEP d.d.
9.
Nataša Fazlić SARAJEVOPUTEVI d.d.
10.
Akif Gačanović CLIMA-TRADE d.o.o.
11.
Mirela Sakalaš BBM d.o.o.
12.
Derviš Velić EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE d.o.o.
13.
Sead Bašić ASA PSS d.o.o.
14.
Mladen Hrkaš ELSATRADE d.o.o.
15.
Faruk Hadžić FARMAVITA d.o.o.
16.
Sena Džubur GORENJE COMMERCE d.o.o.
17.
Rijad Jahjaefendić HTD “HOTEL GRAND” d.o.o.
18.
Rasim Bajrović EUROPA d.d.
19.
Orhideja Junuzović BH TELECOM d.d. SARAJEVO
20.
Branimir Muidža TVORNICA CEMENTA KAKANJ d.d.
21.
Zoran Bibanović WIGWAM TRAVEL & CONSULTING
22.
Sead Krupalija BH PASSPORT
23.
Vesna Filipović -Ivanović BOSNA REOSIGURANJE d.d.
24.
Ermin Čengić SARAJEVO-OSIGURANJE d.d.
25.
Enko Hubanić IPSA-INSTITUT d.o.o.
26.
Aida Zejčirović BOLJI POSAO d.o.o.
27.
Osman Delić KJU ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA

 

UPRAVNI ODBOR PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2014-2018
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
Miroslav Janjić predsjednik TVORNICA ELEKTROOPREME d.d.
2.
Mirsad Kurtović potpredsjednik UNITIC d.o.o.
3.
Neven Hadžisulejmanović   MERKATOR BH d.o.o.
4.
Eldin Hadžiselimović ASA AUTO d.o.o.
5.
Esed Džananović JP ELEKTROPRIVREDA BiH SARAJEVO d.d.
6.
Mirsad Bjelopoljak GP ŽGP d.d. Sarajevo
7.
Rijad Jahjaefendić HTD „HOTEL GRAND“ d.o.o.
8.
Orhideja Junuzović BH TELECOM d.d. SARAJEVO
9.
Muamer Mahmutović PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVO
NADZORNI ODBOR PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2014-2018
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
Edin Lončarić, predsjednik CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo
2.
Džemaludin Đozo VAKUFSKA BANKA d.d
3.
Hasan Delić BOSNA REOSIGURANJE d.d.

 

STRUČNA TIJELA KOMORE

SAVJET PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2014-2018
RB. IME I PREZIME  
1.
Akademik, prof.dr Muris Čičić, predsjednik              AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
2.
Prof. dr Fikret Čaušević, zamjenik predsjednika EKONOMSKI FAKULTET
3.
Akademik, prof.dr Miloš Trifković AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
4.
Akademik, prof.dr Boris Tihi                                 AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI
5.
Prof. dr Mehmed Bublin                                 ZAVOD ZA SAOBRAĆAJ
6.
Prof. dr Ante Domazet                                          EKONOMSKI FAKULTET
7.
Prof. dr Ešref Gačanin                                          IPSA-INSTITUT
8.
Prof. dr Azra Hadžiahmetović                               EKONOMSKI FAKULTET
9.
Dr Aleksandar Knežević                                          CETEOR

 

SAVJET ZA INDUSTRIJU PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2014-2018
RB.
IME I PREZIME Privredno društvo
1.
Miroslav Janjić, predsjednik  TVORNICA ELEKTROOPREME  d.d.
2.
Nehrudin Abaza, zamjenik predsjednika VEPLAST d.o.o.

 

SAVJET ZA GRAĐEVINARSTVO, INDUSTRIJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA I PROJEKTANTSKE USLUGE PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2014-2018
RB.
IME I PREZIME Privredno društvo
1.
Mirsad Bjelopoljak, predsjednik GP ŽGP d.d. Sarajevo
2.
Midhat Hajrić, zamjenik predsjednika STEP d.d.

 

SAVJET ZA KOMUNALNU DJELATNOST PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2014-2018
RB.
IME I PREZIME Privredno društvo
1.
Esed Džananović, predsjednik JP ELEKTROPRIVREDA BiH SARAJEVO
2.
Mehmed Mehović, zamjenik predsjednika KJKP “SARAJEVO-GAS”

 

SAVJET ZA SAOBRAĆAJ I VEZE PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2014-2018
RB.
IME I PREZIME Privredno društvo
1.
Orhideja Junuzović, predsjednica                     BH TELECOM DIONIČKO DRUŠTVO, SARAJEVO
2.
Muhamed Šaćiragić, zamjenik predsjednice   CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo

 

SAVJET ZA TRGOVINU PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2014-2018
RB.
IME I PREZIME Privredno društvo
1.
Eldin Hadžiselimović, predsjednik ASA AUTO d.o.o.
2.
Sena Džubur,zamjenica predsjednika GORENJE COMMERCE d.o.o.

 

SAVJET ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2014-2018
RB.
IME I PREZIME Privredno društvo
1.
Rijad Jahjaefendić, predsjednik      HTD "HOTEL GRAND" d.o.o.
2.
Zoran Bibanović, zamjenik predsjednika  WIGWAM TRAVEL & CONSULTING

 

SAVJET ZA BANKARSTVO I FINANSIJSKE USLUGE PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2014-2018
RB.
IME I PREZIME Privredno društvo
1.
Mirza Hurem, predsjednik                         ASA HOLDING d.o.o.

 

SAVJET ZA OSIGURANJE PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2014-2018
RB.
IME I PREZIME Privredno društvo
1.
Midhat Terzić, predsjednik SARAJEVO – OSIGURANJE d.d.
2.
Hasan Delić, zamjenik predsjednika BOSNA REOSIGURANJE d.d.

 

SAVJET ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOZEMSTVOM PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO
2014-2018
RB.
IME I PREZIME Privredno društvo
1.
Mirsad Kurtović, predsjednik UNITIC d.o.o.
2.
Esed Džananović, zamjenik predsjednika  JP ELEKTROPRIVREDA BiH

 

SAVJET ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2014-2018
RB.
IME I PREZIME Privredno društvo
1.
Faik Đikić, predsjednik                     ĐIKIĆ d.o.o.
2.
Orhideja Junuzović, zamjenica predsjednika BH TELECOM d.d.

 

SAVJET ZA OKOLINU I ODRŽIVI RAZVOJ PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2014-2018
RB.
IME I PREZIME Privredno društvo
1.
Dragan Ajanović, predsjednik CETEOR d.o.o.
2.
Erna Alihodžić, zamjenica predsjednika DVOKUT PRO d.o.o.

 

SUD ČASTI
PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2014-2018
RB.
IME I PREZIME Privredno društvo
1.
Edis Kusturica, predsjednik Suda
VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo
2.
Elvira Radeljaš, zamjenica predsjednika Suda MERKUR BH OSIGURANJE
3.
mr. Amel Ramić, tužilac Suda JP«ELEKTROPRIVREDA»  «ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO»
4.
Zumreta Musabašić, zamjenica tužioca Suda KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo
5.
Aida Bakal, sudija Suda PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o.
6.
Katarina Švarc - Dervišević, sudija Suda KONZUM d.o.o
7.
Mubera Kadrić, sekretar Suda PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVO

 

KOMISIJA ZA PRAĆENJE PROVOĐENJA KODEKSA POSLOVNE ETIKE ČLANOVA KOMORE PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2014-2018
RB.
IME I PREZIME Privredno društvo
1.
Mirjana Močević, predsjednica OTO BOCK ADRIA d.o.o.
2.
Zoran Bibanović WIGWAM TRAVEL & CONSULTING
3.
Ermin Čengić SARAJEVO-OSIGURANJE d.d.

 

KOMISIJA ZA DODJELU PRIZNANJA PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2014-2018
RB.
IME I PREZIME Privredno društvo
1.
Miroslav Janjić TVORNICA ELEKTROOPREME d.d.
2.
Esad Lučkin UNIS-UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA d.d.
3.
Edin Lončarić CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo

 

 
 
 
 
Privredna komora Kantona Sarajevo
La Benevolencije 8
71000 Sarajevo
Tel.:+ 387 33 250 100; Fax:+ 387 33 250 137
Email: info@pksa.com.ba

Copyright © PKKS 2011. All rights reserved