ORGANI KOMORE:

 

ORGANI KOMORE ZA MANDATNI PERIOD 2014 -2018. GODINA

 

Muamer Mahmutović,
predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo

Mehmed Mehović, predsjednik Skupštine

Nataša Fazlić, potpredsjednica Skupštine

Ermin Čengić, predsjednik Upravnog odbora

 

Rijad Jahjaefendić, potpredsjednik Upravnog odbora

 

Edin Lončarić, predsjednik Nadzornog odbora

SKUPŠTINA PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2014-2018
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
Mehmed Mehović, predsjednik KJKP SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo
2.
Nataša Fazlić, potpredsjednica SARAJEVOPUTEVI d.d.
3.
Goran Šabović BBS d.o.o.
4.
Alen Gradaščević UNIS FAGAS d.o.o.
5.
Osman Delić KJU ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
6.
Emir Aganović JP ELEKTROPRIVREDA BiH SARAJEVO d.d.
7.
Mujo Fišo JKP  “KOMUNALAC” Hadžići d.o.o.
8.
Midhat Hajrić STEP d.d.
9.
Nataša Fazlić SARAJEVOPUTEVI d.d.
10.
Akif Gačanović CLIMA-TRADE d.o.o.
11.
Mirela Sakalaš BBM d.o.o.
12.
Derviš Velić EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE d.o.o.
13.
Sead Bašić ASA PSS d.o.o.
14.
Mladen Hrkaš ELSATRADE d.o.o.
15.
Faruk Hadžić FARMAVITA d.o.o.
16.
Alma Bezdrob GORENJE COMMERCE d.o.o.
17.
Rijad Jahjaefendić HTD “HOTEL GRAND” d.o.o.
18.
Rasim Bajrović EUROPA d.d.
19.
Orhideja Junuzović BH TELECOM d.d. SARAJEVO
20.
Branimir Muidža TVORNICA CEMENTA KAKANJ d.d.
21.
Zoran Bibanović WIGWAM TRAVEL & CONSULTING
22.
Sead Krupalija BH PASSPORT
23.
Vesna Filipović -Ivanović BOSNA REOSIGURANJE d.d.
24.
Ermin Čengić SARAJEVO-OSIGURANJE d.d.
25.
Enko Hubanić IPSA-INSTITUT d.o.o.
26.
Aida Zejčirović BOLJI POSAO d.o.o.

 

UPRAVNI ODBOR PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2014-2018
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
Ermin Čengić, predsjednik SARAJEVO – OSIGURANJE d.d.
2.
Rijad Jahjaefendić, potpredsjednik HTD "HOTEL GRAND" d.o.o.
3.
Neven Hadžisulejmanović   MERKATOR BH d.o.o.
4.
Eldin Hadžiselimović ASA AUTO d.o.o.
5.
Esed Džananović JP ELEKTROPRIVREDA BiH SARAJEVO d.d.
6.
Mirsad Bjelopoljak GP ŽGP d.d. Sarajevo
7.
Osman Delić Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja
8.
Orhideja Junuzović BH TELECOM d.d. SARAJEVO
NADZORNI ODBOR PRIVREDNE KOMORE KANTONA SARAJEVO 2014-2018
RB.
IME I PREZIME KOMPANIJA
1.
Edin Lončarić, predsjednik CENTROTRANS-EUROLINES d.d. Sarajevo
2.
Sena Džubur GORENJE COMMERCE d.o.o.
3.
Hasan Delić BOSNA REOSIGURANJE d.d.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Privredna komora Kantona Sarajevo
La Benevolencije 8
71000 Sarajevo
Tel.:+ 387 33 250 100; Fax:+ 387 33 250 137
Email: info@pksa.com.ba

Copyright © PKKS 2011. All rights reserved