Misija i politika


Vizija:

Privredna komora Kantona Sarajevo je partner s kojim ćete postati ravnopravan član Europske zajednice.

Ciljevi:

- Povećati broj članova koji će učestvovati u kreiranju stavova Komore u pregovaračkom procesu;
- Imati predstavnika Komore u pregovaračkim, predstavničkim tijelima i timovima;
- Kontinuirano educirati kadrove Komore za obavljanje poslova u procesu pridruživanja Europskoj uniji;
- Razvijati Centar za EU- integracije, ciji zadatak je educiranje i informiranje o EU-integracijama;
- Zastupati i jačati ideju EU u regionu;.

Misija:

Privredna komora Kantona Sarajevo kao nevladina i nezavisna organizacija daje podršku svojim članicama u procesu stabilizacije i pridruživanja Europskoj Uniji, razvoju biznisa i povećanju konkurentske sposobnosti u zemlji i inozemstvu.

Vrijednosti:

- Orijentacija ka privrednicima;
- Spremnost na promjene i inicijativa;
- Spremnost za stjecanje novih znanja i nastojanja za napredovanjem;
- Profesionalizam;
- Lojalnost, odgovornost, iskrenost i poštenje;
- Međusobno uvažavanje i fleksibilnost;

Strategija:

- Edukacijom članstva i sistemom informiranja članova Komore podići nivo spremnosti privrede za pristup EU;
- Stručnim osposobljavanjem zaposlenih za pitanja EU doći do novih usluga; 
- Promjenama u organizaciji i načinu rada stvoriti uvjete za efikasnije pružanje novih usluga;
- Lobiranjem povećati partnerstvo sa zakonodavnom i izvršnom vlasti u procesu primjenjivanja zakonodavstva EU.

 

 


Logo

Adresa

La Benevolencije 8, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 250 100

Fax: +387 33 250 137

info@pksa.com.ba

Popularno

Najam kancelarijskog prostora u strogom centru Sarajeva. Kompletan sprat poslovne zgrade. Prostor se sastoji od sedam kancelarija, ukupne površine od cca 200m2, idealan za rad privrednih subjekata, predstavništava, agencija, i dr.
Kancelarije su kompletno opremljene.
Kontakt tel: 033/250-100


Copyrights © 2016 All Rights Reserved