Djelatnost


O KOMORI
Na osnovu Zakona o osnivanju i organizaciji trgovačke i obrtničke komore za Bosnu i Hercegovinu, od 20. januara/siječnja 1909. godine provedeni su komorski izbori, a rad privredne komore otpočeo je 1. januara/siječnja 1910. godine. 

Komorske poslove, u prvih šest mjeseci, vodio je konzulent Bečke trgovačke i obrtničke komore dr. Herman pl. Sauter. 
Na sadašnjem prostoru Kantona Sarajevo, do 1962. godine, bile su formirane strukovne komore, uglavnom za poljoprivredu i šumarstvo, trgovinu, ugostiteljstvo i zanatstvo. 
Zakonom o obrazovanju jedinstvenih privrednih komora, od decembra 1962. godine, konstituisana je Privredna komora, kao komora opšteg tipa u kojoj su zastupljene sve oblasti i grane privrede, a postojeće strukovne komore su ukinute. 
Do 1990. godine Komora je u više navrata mijenjala svoju organizaciju prema zakonima koji su u tom periodu donošeni. Od septembra 1995. godine Komora ostvaruje svoju aktivnost na prostoru Kantona Sarajevo. 
U januaru 1999. god. izvršena je transformacija Komore u skladu sa Zakonom o privrednim komorama u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/98), tako da sada Komora nosi novi naziv PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVO. 
Na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim komorama u Federaciji Bosne i Hercegovina („Službene novine Federacije BiH”, broj: 34/03) utvrđeni su Osnovni principi na kojima je zasnovana organizacija i način rada Privredne komore Kantona Sarajevo.

  1. Komora je nezavisna, nevladina, neprofitno udruženje pravnih i fizičkih lica koja obavljaju privradnu djalatnost.
  2. Članovi Komore mogu biti preduzeća, privredna društva, banke, osiguravajuća društva, finansijske organizacije, zadruge, poslovna udruženja i zajednice, a zemljoradničke zadruge, članovi odgovarajućih saveza, preko svojih asocijacija.
  3. Članstvo u Komori je dobrovoljno i može se steći prema sjedištu, upisom u sudski registar, a kolektivni članovi obrazovanjem asocijacija.
  4. Članovi Komore su ravnopravni u pravima i obavezama prema Komori.

Sredstva za rad Komore obezbjeđuju njeni članovi plaćanjem članarine i iz komercijalnih usluga koje pruža pojedinačno članovima Komore i drugim licima.

Djelatnost komore

  • Zastupanje interesa svojih članova pred nadležnim državnim organima, posebno u pripremi privrednog zakonodavstva, pri donošenju mjera i mehanizama privrednog sistema i ekonomske politike i kod utvrđivanja makro razvojne politike;
  • Pružanje raznih servisnih usluga svojim članovima (poslovne informacije, stručni savjeti, prezentacije, promocije, predstavljanja u inostranstvu, organizovani nastupi na izložbama i sajmovima i dr.);
  • Organizovanje funkcionalnog i permanentnog obrazovanja radi inovacija znanja rukovodnih i stručnih lica u privredi;
  • Posredovanje u rješavanju sporova između članova, nastalih zbog nepoštivanja poslovnog morala i dobrih poslovnih običaja;
  • Obavljanje poslova javnih ovlaštenja, uključivo pripremu za učešće u zaključivanju kolektivnih ugovora o plaćama i drugim uvjetima rada.

Privredna komora Kantona Sarajevo je obilježila stotu godišnjicu svoga postojanja, 1909-2009. i tim povodom izdala publikaciju „Stotinu godina Privredne komore Sarajeva, historijsko-monografski prikaz”.

 


Logo

Adresa

La Benevolencije 8, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 250 100

Fax: +387 33 250 137

info@pksa.com.ba

Popularno

Najam kancelarijskog prostora u strogom centru Sarajeva. Kompletan sprat poslovne zgrade. Prostor se sastoji od sedam kancelarija, ukupne površine od cca 200m2, idealan za rad privrednih subjekata, predstavništava, agencija, i dr.
Kancelarije su kompletno opremljene.
Kontakt tel: 033/250-100


Copyrights © 2016 All Rights Reserved