MEĐUNARODNA POSLOVNA KONFERENCIJA KANTON SARAJEVO 2017
INTERNATIONAL BUSINESS CONFERENCE SARAJEVO CANTON 2017
“Meet Your Idea”

27 - 28. septembar 2017. godine
27ᵗʰ – 28ᵗʰ September 2017
(Hotel Hills, Butmirska cesta 18, Sarajevo)

PROFIL UČESNIKA KONFERENCIJE – PARTICIPANT’S PROFILE
A - OSNOVNE INFORMACIJE / BASIC INFORMATION
 
 
 
 
Adresa / Address: *     
 
 
 
 
Polja sa * su obavezna / Fields marked with * are mandatory.  

B - B2B SKLAPANJE BIZNISA U TRENU / BUSINESS DEALS IN A GLANCE


Iz koje djelatnosti želite susresti  partnere prilikom bilateralnih razgovora - B2B?
Molimo označite.


From which sector do you prefer to meet your partners during bilateral meetings - B2B?
Please select.

Djelatnosti
Sectors
Označite
Select
Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov Agriculture, forestry and fishing
Vađenje ruda i kamena Mining and quarrying
Prerađivačka industrija Processing industry
Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija Production and supply of electricity, gas, steam and air conditioning
Snabdijevanje vodom, uklanjanje otpadnih voda, otpad, sanacija okoliša Water supply, waste water treatment, waste, environmental rehabilitation
Građevinarstvo Construction
Trgovina na veliko i na malo Wholesale and retail trade
Prijevoz i skladištenje Transportation and storage
Hotelijerstvo i ugostiteljstvo Hospitality and catering
Informacije i komunikacije Information and communication
Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Finance and insurance
Poslovanje nekretninama Real estate
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti Professional, scientific and technical activities
Administrativne i uslužne djelatnosti Administrative and service activities
Javna uprava i odbrana Public administration and defense
Obrazovanje Education
Zdravstveni i socijalni rad Health and social work
Umjetnost, zabava i rekreacija Art, entertainment and recreation
Djelatnosti domaćinstva Household activities
Ostale djelatnosti Others sectors
 
Za koji vid saradnje ste zainteresirani? Molimo označite.
In which type of cooperation are you interested in? Please mark.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C- DODATNI SADRŽAJI KONFERENCIJE - ADDITIONAL ACTIVITIES DURING CONFERENCE

Želite li prisustvovati koktelu dobrodošlice? / Would you like to attend welcome cocktail?

Da / Yes
Ne / No

Želite li ići u turistički obilazak grada? / Would you like to go to the city tour?

Da / Yes
Ne / No

Želite li posjetiti uspješne kompanije u Kantonu Sarajevo? / Would you like to visit successful companies in Sarajevo Canton?

Da / Yes
Ne / No
 
   
U cilju sprečavanja automatske neželjene pošte, odgovorite na ovo pitanje /
To help prevent automated spam, please answer this question

* Koliko je 10 plus 15? / Using only numbers, what is 10 plus 15? 


Rok za prijavu:  18.09.2017. godine. 

Napomene*

Učešće na konferenciji i B2B se ne naplaćuje.

Učesnici sami snose troškove smještaja i putovanja.  Za one učesnike iz inostranstva, koji žele odsjesti u Hotelu Hills obezbijeđen je popust i  besplatan prijevoz sa aerodroma (više informacija na  www.hotelhills.ba; rezervacije na mail  info@hotelhills.ba, uz napomenu da ste učesnik Konferencije)

Deadline: 18 September 2017

Notes *

Participation at the conference and B2B is free of charge.

The participants themselves bear the costs of accommodation and travel. For those participants from abroad who would like to stay at Hotel Hills, there is a discount and free transfer from the airport (more information at  www.hotelhills.ba; reservation by e-mail: info@hotelhills.ba, with a note that you are a participant of the Conference)