Međunarodna poslovna konferencija Kanton Sarajevo 2017

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, u saradnji sa Privrednom komorom Kantona Sarajevo organizira „Međunarodnu poslovnu konferenciju Kanton Sarajevo 2017", koja će se održati 27. i 28. septembra 2017. godine u Sarajevu, Hotel Hills (Ul. Butmirska cesta 18). 

Na Konferenciji će učestvovati privredni i finansijski eksperti iz zemlje i inozemstva, predstavnici domaćih i stranih kompanija iz različitih sektora privrede.

Ciljevi Konferencije su predstavljanje Kantona Sarajevo kao potencijalne investicijske destinacije i stvaranje novih poslovnih veza. Konferencija će biti prilika za poslovne ljude iz BiH i svijeta da se bolje upoznaju sa kolegama koji se bave istim poslom, da sa njima razgovaraju i razmijene informacije o poslovnim izazovima današnjice, uspostave novu poslovnu saradnju ili unaprijede postojeću.

Fokus ovogodišnje konferencije je na bilateralnim susretima (B2B).

Za sve dodatne informacije o Konferenciji molimo Vas da se obratite na telefon +387 33 562 118 (e-mail: konferencija@mp.ks.gov.ba)

Ovdje preuzmite materijal za Konferenciju:
Pozivno pismo
Nacrt programa
Prijavni obrazac (.doc)
Link za prijavu (Online)


 

      
International Business Conference Sarajevo Canton 2017

Ministry of Economy of the Sarajevo Canton in cooperation with Chamber of Economy of Sarajevo Canton organizes "International Business Conference Canton Sarajevo 2017", which will be held on 27ᵗʰ and 28ᵗʰ September 2017 in Sarajevo, Hotel Hills (address: Butmirska cesta 18).

The Conference will be attended by economic and financial experts from the country and abroad and representatives of domestic and foreign companies, from various sectors of the economy.

The objectives of the Conference are presenting Sarajevo Canton as potential investment destination and establishing new business liaisons. The Conference presents an opportunity for business people from Bosnia and Herzegovina and the world to meet their colleagues in the same business, talk to them, exchange information on today's business challenges and establish new business co-operation, or upgrade the existing ones.

The focus of this year's Conference is on bilateral meetings (B2B).

For all further information on the Conference please contact +387 33 562 118 (e-mail: konferencija@mp.ks.gov.ba).

 Download here materials for the Conference:
Invitation letter
Agenda draft
Application form (.doc)
Link for the application (Online)

MEDIJSKI POKROVITELJ MEĐUNARODNE POSLOVNE KONFERENCIJE 2017.

     

SPONZORI:

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 


 


Logo

Adresa

La Benevolencije 8, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 250 100

Fax: +387 33 250 137

info@pksa.com.ba

Popularno

Najam kancelarijskog prostora u strogom centru Sarajeva. Kompletan sprat poslovne zgrade. Prostor se sastoji od sedam kancelarija, ukupne površine od cca 200m2, idealan za rad privrednih subjekata, predstavništava, agencija, i dr.
Kancelarije su kompletno opremljene.
Kontakt tel: 033/250-100


Copyrights © 2016 All Rights Reserved