Aktivnosti Komore

 

Demistifikacija nove norme ISO 9001:2015

/ 03.11.2016. godine/Privredna komora Kantona Sarajevo i Institut za certificiranje sistema –ICS d.o.o. Sarajevo organizirali su 3. novembra 2016. godine besplatna predavanja o temi Demistifikacija nove norme ISO 9001:2015.
Danas se organizacije suočavaju sa zahtjevima za sve većom profitabilnošću, kvalitetom i tehnologijom održivog razvoja. Kako bi se ti pritisci pretvorili u komparativne prednosti mora se razviti i unapređivati efikasan sistem upravljanja.

Zbog što boljeg usklađivanja poslovanja organizacija u novim tržišnim uvjetima, kao i što boljem usklađivanju norme ISO 9001 sa ostalim normama sistema upravljanja javila se i potreba za promjenom norme, pa tako danas imamo novu normu ISO 9001:2015, o kojoj je na seminaru bilo više riječi. U novom izdanju zadovoljstvo kupca je i dalje definisano kao prioritet svake organizacije.
Kada je naše tržište u pitanju, važno je istaknuti da je Institut za certificiranje sistema d.o.o. prvo i jedino akreditovano certifikacijsko tijelo u Bosni i Hercegovini. Svoje iskustvo grade u pružanju certifikacijskih usluga sa područja normizacije, certifikacije sistema, upravljanja projektima, praćenja zakonskih propisa, inspekcije kvaliteta i kvantiteta, te čitavog niza edukacijskih programa namijenjenih malim, srednjim i velikim preduzećima. Predavač na seminaru u Komori bio je prof.dr. Nedim Čaušević, predstavnik ovog Instituta.


 


Logo

Adresa

La Benevolencije 8, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 250 100

Fax: +387 33 250 137

info@pksa.com.ba

Popularno

Najam kancelarijskog prostora u strogom centru Sarajeva. Kompletan sprat poslovne zgrade. Prostor se sastoji od sedam kancelarija, ukupne površine od cca 200m2, idealan za rad privrednih subjekata, predstavništava, agencija, i dr.
Kancelarije su kompletno opremljene.
Kontakt tel: 033/250-100


Copyrights © 2016 All Rights Reserved