Aktivnosti Komore

 

Kreiranje sistema naplate u preduzećima

/ 28.09.2016. godine/


Da bi se povećao stepen naplate i povećala likvidnost, potrebno je kreirati efikasan sistem naplate potraživanja. Imajuću u vidu tu činjenicu Centar za edukaciju i informatičke poslove Privredne komore Kantona Sarajevo organizirao je 28. septembra tekuće godine, za osobe u preduzećima, koje su uključene u proces naplate potraživanja od kupaca, jednudnevnu radionicu o toj temi. Ovaj jednodnevni trening je baziran na najboljim iskustvima efikasnih mikrokreditnih organizacija u BiH i regionu, koje su se pokazale kao najefikasnije u naplati potraživanja od kupaca. Njihova iskustva prenosimo u svijet privrede i pomažemo preduzećima da kreiraju sistem, koji obuhvata praćenje rokova, stepena naplate, komunikaciju sa dužnicima i dogovaranje o modelima i rokovima plaćanja.

Radionicu je vodio Miloš Todorović, diplomirani ekonomista iz Centra ze ekonomiju Banja Luka.

Sadržaj radionice:

  • uspostavljanje okvira za naplatu potraživanja,
  • ko u preduzeću vrši naplatu potraživanja,
  • psihološka priprema za razgovor sa dužnikom,
  • kako da obavimo razgovor sa dužnikom,
  • kada zovemo dužnika,
  • praćenje nivoa naplate,
  • tipovi neplatiša,
  • uspostavljanje komunikacije sa dužnikom,
  • argumentovanje,
  • dogovor o plaćanju,
  • korišćenje asertivnosti u naplati,
  • taktike u naplati potraživanja.
 

 


Logo

Adresa

La Benevolencije 8, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 250 100

Fax: +387 33 250 137

info@pksa.com.ba

Popularno

Najam kancelarijskog prostora u strogom centru Sarajeva. Kompletan sprat poslovne zgrade. Prostor se sastoji od sedam kancelarija, ukupne površine od cca 200m2, idealan za rad privrednih subjekata, predstavništava, agencija, i dr.
Kancelarije su kompletno opremljene.
Kontakt tel: 033/250-100


Copyrights © 2016 All Rights Reserved