Aktivnosti Komore

 

Deset stvari koje morati znati o prodaji 

/ 26.04.2016. godine/

Centar za edukaciju Privredne komore Kantona Sarajevo već neko vrijeme uspješno realizira radionice o temi: „Deset stvari koje morati znati o prodaji“. Prodajne vještine predstavljaju važne vještine u poslovnom svijetu, stoga su polaznici radionice u Komori pozdravili namjere organizatora da im na jedan stručan način približi prodajni proces i ulogu prodavca u njemu. 
Prisutni su bili u prilici upoznati se sa karakteristikama važnim za vrhunskog prodavca, zatim šta je to bitno u komunikaciji sa kupcem, koji je značaj prvog utiska koji kupci steknu, koliko je bitno da imamo pozitivan stav prema faktorima prodajnog okruženja, kako da efikasno komuniciramo sa kupcem (verbalno, neverbalno i putem telefona), kako da se nosimo sa »teškim« kupcima, te kako efikasno obaviti prodajni razgovor s ciljem postizanja maksimalnih rezultata. 

Predavač je Miloš Todorović, diplomirani ekonomista iz Centra ze ekonomiju Banja Luka. Svoje trenersko iskustvo gradio je kroz predavanja u više od 30 kompanija, među kojima je Xerox, Canon i Milka. Više od 14 godina radi kao konsultant u oblasti prodaje i menadžmenta, kako u BiH, tako i u zemljama regiona.


 


Logo

Adresa

La Benevolencije 8, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 250 100

Fax: +387 33 250 137

info@pksa.com.ba

Popularno

Najam kancelarijskog prostora u strogom centru Sarajeva. Kompletan sprat poslovne zgrade. Prostor se sastoji od sedam kancelarija, ukupne površine od cca 200m2, idealan za rad privrednih subjekata, predstavništava, agencija, i dr.
Kancelarije su kompletno opremljene.
Kontakt tel: 033/250-100


Copyrights © 2016 All Rights Reserved