Business 2 Business

TEMPUS
PROJECT JPCR 530194-2012 Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts -master study, ”ENERESE”

  NAJAM KANCELARIJSKOG PROSTORA U STROGOM CENTRU SARAJEVA KOMPLETAN SPRAT POSLOVNE ZGRADE (LA BENEVOLENCIJA 8)
<<opširnije
   
  Seminar - VJEŠTINE KOMUNIKACIJE I ANTISTRES MENADŽMENT
( Radionica za službenike na šalterima i osoblje za rad sa strankama)
25. - 26. maj sa početkom u 10:00 sati, u prostorijama Komore
<<opširnije      <<prijava za seminar
   
  LIFE -   Projekt poboljšanja lokalnog okruženja za investiranje (bos)
             Local Investment-friendly Environment (eng)

             2015. - 2019.
ICAM - Poboljšanje investicione klime i pristupa tržištima (bos)
             Investment Climate and Access to Markets (eng)

             2016. – 2019.
   
  Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, FMERI za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu
<<opširnije
   
  DENTEX, 19. – 21.05.2016.
Međunarodni sajam dentalne medicine (Zagreb, Hrvatska)

   
  IFAT 2016 , 19. – 21.05.2016.
Vodeći svjetski stručni sajam za vode, otpadne vode, upravljanje otpadom i sirovinama (Minhen, Njemačka)

   
  CPHI, 01. – 03.06.2016.
Međunarodna izložba farmaceutskih proizvoda i supstanci (Istanbul, Turska)

   
 
   
Privredna komora Kantona Sarajevo
La Benevolencije 8
71000 Sarajevo
Tel.:+ 387 33 250 100; Fax:+ 387 33 250 138
Email: info@pksa.com.ba