Kako postati član


Ukoliko želite biti aktivan sudionik u kreiranju poslovnog ambijenta, a time omogućiti i Vašoj kompaniji prosperitet, pozivamo Vas da postanete naš član.

- Zakon o privrednim komorama u Federaciji BiH
- Statut Privredne komore Kantona Sarajevo
- Odluka o visini i načinu plaćanja članarine


Upoznajte se sa: 
- Izjava
- Pravila o vođenju registra

 

Šta Privredna komora Kantona Sarajevo kao asocijacija privrede nudi svojim članovima?

 • profesionalno i lično priznanje
 • profit ostvaren po osnovu kontakata sa novim klijentima
 • lične ambicije da se ostvare individualni ciljevi
 • nove mogućnosti zbog stvaranja mreže sa drugim biznis asocijacijama
 • programe edukacije
 • poboljšanje imidža kompanije i ličnog imidža
 • uključenost privredne grane ili zajednice
 • vrijedne izvore informacija
 • lično i profesionalno usavršavanje
 • projekte koji doprinose razvoju zajednice ili privrede
 • publikacije
 • osjećanje pripadnosti grupi
 • mogućnost da se utiče na javnu politiku 


Logo

Adresa

La Benevolencije 8, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 250 100

Fax: +387 33 250 137

info@pksa.ba

Popularno

Najam kancelarijskog prostora u strogom centru Sarajeva. Kompletan sprat poslovne zgrade. Prostor se sastoji od sedam kancelarija, ukupne površine od cca 200m2, idealan za rad privrednih subjekata, predstavništava, agencija, i dr.
Kancelarije su kompletno opremljene.
Kontakt tel: 033/250-100


Copyrights © 2016 All Rights Reserved