Kreiranje vizije „idealnog“ WBL VET modela u Kantonu Sarajevo bio je zadatak učesnika radionice održane u Sarajevu, 25. oktobra 2017. godine, u okviru projekta “Učenje kroz rad - Usmjerena izgradnja kapaciteta partnerstava za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO/VET) u Dunavskom regionu, u pravcu efektivne modernizacije sistema SOO/VET (Learning by Doing)”, a u organizaciji Privredne komore Kantona Sarajevo i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Cilj radionice je bio da učesnici projekta, prvenstveno predstavnici škola i kompanija, ali i Komore i resornog Ministarstva, na bazi identifovanih izazova i iskustava stečenih tokom studijskih posjeta Austriji, Sloveniji, Slovačkoj i Hrvatskoj kreiraju zajedničku viziju „idealnog“ WBL u VET sistem, orjetisanog na firme i praktičan rad učenika. Brojni prijedlozi koje su učesnici kroz rad u grupama prezentovali na sastanku biti će razmatrani na narednoj radionici, na kojoj bi trebalo usaglasiti konačan tekst  vizije. Ove radionice ujedno predstavljaju prvi korak za izradu dugoročne strategije za efektivniju modernizaciju WBL sistema u VET sistem u Kantonu Sarajevo.

Voditeljica radionice je bila magistrica Amina Isanović Hadžiomerović, sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

Projekat “Učenje kroz rad” sufinansiran je iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Ukupan budžet iznosi 2,3 miliona eura. Projekat je započeo 1. januara 2017. godine i trajat će do 30. juna 2019. godine.
Trgovinska i industrijska komora Budimpešte je vođa projekta, dok su Privredna komora Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo jedni od 24 partnera na projektu, koji obuhvata 14 zemalja regiona. 
Za više informacija molimo vas posjetite: www.interreg-danube.eu/learning-by-doing

 

    


Logo

Adresa

La Benevolencije 8, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 250 100

Fax: +387 33 250 137

info@pksa.ba

Popularno

Najam kancelarijskog prostora u strogom centru Sarajeva. Kompletan sprat poslovne zgrade. Prostor se sastoji od sedam kancelarija, ukupne površine od cca 200m2, idealan za rad privrednih subjekata, predstavništava, agencija, i dr.
Kancelarije su kompletno opremljene.
Kontakt tel: 033/250-100


Copyrights © 2016 All Rights Reserved