Projekat Dunavskog transnacionalnog programa (Interreg)
ENJE KROZ RAD

Usmjerena izgradnja kapaciteta partnerstava za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO/VET)

u Dunavskom regionu, u pravcu efektivne modernizacije sistema SOO/VET (Learning by Doing)

     
     

O PROJEKTU

Početkom januara 2017. godine zvanično je počela implementacija projekta Dunavskog transnacionalnog programa koji nosi naziv: „Učenje kroz rad“ - Usmjerena izgradnja kapaciteta partnerstava za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO/VET) u Dunavskom regionu, u pravcu efektivne modernizacije sistema SOO/VET (Learning by Doing).

Trgovinska i industrijska komora Budimpešte je vođa projekta, dok su Privredna komora Kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo jedni od 24 partnera na projektu, koji obuhvata 14 zemalja regiona.

Tranzicija ka učenju kroz rad u edukaciji usklađuje potrebe građanja, preduzeća i cjelokupnog društva, te je stoga privlačno rješenje za mnoga goruća pitanja u zemljama Dunavskog regiona. Ovaj program ima iznimnu važnost, iz razloga što u Evropi, gotovo polovina svih poslova zahtijeva srednju stručnu spremu, koja se najbrže usavršava kroz VET sistem.

Kako je forma prakse u kompanijama u okviru VET sistema pokazala veoma pozitivan utjecaj na lokalnu privredu i društvo (olakšava početak rada, osnažuje zapošljavanje mladih i smanjuje nejednakosti na tržištu rada) to je većina država Dunavskog regiona pokrenula određene aktivnosti, koje pokazuju djelimične rezultate. Iako je jačanje učenja kroz rad bio srž odgovora Evrope na krizu, naglašen i kroz Strategiju Evrope 2020, podaci CEDEFOP-a i EAfA (Evropski savez pripravnika) jasno pokazuju da institucionalne slabosti, nedostatak saradnje između VET učesnika, manjak kapaciteta i kulturalne prepreke ozbiljno ugrožavaju prelazak sa postojećih VET sistema ka sistemu koji se bazira na potrebama tržiša u Dunavskom regionu.

Projekat ima za cilj da poboljša kapacitete svih releventanih učesnika u sistemu učenja kroz rad, kroz jačanje regionalnih, nacionalnih i transnacionalnih partnerstava s namjerom da olakša prelazak sa postojećih VET sistema u zemljama Dunavskog regiona.

To je strateški projekt, osmišljen na način da svi ključni akteri u ovom procesu (komore, vladajuće strukture na svim nivoima i kompanije) mogu direktno uzeti učešće u svih 14 zemalja koje su obuhvaćene Dunavskim transnacionalnim programom.

Razvijanje transnacionalnih alata, koji pružaju podršku dugoročnom procesu prelaska na VET sistem, i razvijanje odgovarajućih strategija, zatim odgovarajuća politička rješenja, olakšat će prelazak na efikasnije šeme učenja kroz rad i njihovu modernizaciju.

S obzirom da je ovo strateški projekt u kojem su kranji korisnici istovremeno i parneri rezultati lakše dopiru do ciljnih grupa.

Ciljne grupe definisine projektom su:

  • Vladajuće strukture
  • Centri obrazovanja i škole
  • Kompanije  i MSP
  • Mladi

 

Projekat “Učenje kroz rad” sufinansiran je iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Ukupan budžet iznosi 2,3 miliona eura. Projekat je započeo 1. januara 2017. godine i trajat će do 30. juna 2019. godine


Za više informacija molimo vas posjetite:

www.interreg-danube.eu/learning-by-doing

 

OSTALE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU

"Kick Off Meeting", Budimpešta
30.01. - 02.02.2017.

Prva interaktivna radionica, Sarajevo
09.05.2017.

Iskustva Slovenaca u provođenju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, Ljubljana
23.05. - 25.05.2017.

Druga interaktivna radionica, Sarajevo
30.05.2017.

Studijska posjeta u okviru projekta "Učenje kroz rad", Sarajevo
16.-18.10.2017.

Kreiranje vizije „idealnog“ WBL VET modela u Kantonu Sarajevo
25.10.2017.

Projekat “Učenje kroz rad” predstavljen posjetiocima Sajma privrede
14.-16.12.2017.

Planovi za obrazovanje kadra potrebnog tržištu rada
24.01.2018.

Predstavnici Komore i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS prisustvovali radnom sastanku u Ljubljani
26.-28.02.2018.

Mentori praktične nastave u kompanijama
28.03.2018.

Čelni ljudi komorskog sistema FBiH upoznati sa projektom „Učenje kroz rad“
05.04.2018.

Studijska posjeta Srbiji u okviru projekta „Learning by Doing“
18.-19.04.2018.

Komora se predstavila na „Sarajevo Innovation Summit 2018“
07.05.2018.


Poduzetništvo i škola – od ideje do realizacije
15.05.2018.


Analiza stanja u srednjem stručnom obrazovanju Kantona Sarajevo
31.05.2018.

  


Logo

Adresa

La Benevolencije 8, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 250 100

Fax: +387 33 250 137

info@pksa.ba

Popularno

Najam kancelarijskog prostora u strogom centru Sarajeva. Kompletan sprat poslovne zgrade. Prostor se sastoji od sedam kancelarija, ukupne površine od cca 200m2, idealan za rad privrednih subjekata, predstavništava, agencija, i dr.
Kancelarije su kompletno opremljene.
Kontakt tel: 033/250-100


Copyrights © 2016 All Rights Reserved