Aktivnosti Komore

 

Intelektualno vlasništvo - praktična primjena, sudska praksa i primjena prava

/ 16.06.2017. godine/

U prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo 16. juna 2017. godine održan je besplatan seminar/radionicu o temi „Intelektualno vlasništvo - praktična primjena, sudska praksa i primjena prava (patentno, žigovno i autorsko pravo, geografske oznake i industrijski dizajn)“.

Predavači na seminaru su advokati i patentni zastupnici Kerim Karabdić i Adi Krdžalić.

Teme obrađene seminarom su:

 • Brendiranje autohtonih bosanskohercegovačkih proizvoda, kako izbjeći greške i loša iskustva susjednih zemalja prilikom ulaska na tržište EU i svijeta, te saradnja sa carinskim organima u prilikom izvoza robe na tržište EU i svijeta (zakonska regulativa i praktična primjena).
 • Uvod u žigove i patente za mala i srednja preduzeća - Kako se stvara žig, kako zaštititi vaše izume, proizvode, i druge oblike vaših inovacija kako bi bili što uspješniji na tržištu?
 • Zašto bi vaše preduzeće trebalo zaštititi svoj žig, odnosno svoje žigove ili patente?
 • Od ideje do investicije: Kako zaštititi patent?
 • Kako predstaviti vaš izum ili proizvod investitorima (praktična primjena i pozitivni bosanskohercegovački primjeri)
 • Koliko je vremena potrebno da se registrira žig, patent, te povezani troškovi?
 • Vrijedi li u inostranstvu žig registriran u vašoj zemlji?
 • Što trebate imati na umu kada koristite žigove na Internetu?
 • Možete li vaš žig licencirati drugim preduzećima?
 • Što trebate učiniti ako vaš žig neovlašteno koriste drugi?
 • Primjeri sporova iz sudske prakse.

 

 


 


Logo

Adresa

La Benevolencije 8, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 250 100

Fax: +387 33 250 137

info@pksa.com.ba

Popularno

Najam kancelarijskog prostora u strogom centru Sarajeva. Kompletan sprat poslovne zgrade. Prostor se sastoji od sedam kancelarija, ukupne površine od cca 200m2, idealan za rad privrednih subjekata, predstavništava, agencija, i dr.
Kancelarije su kompletno opremljene.
Kontakt tel: 033/250-100


Copyrights © 2016 All Rights Reserved