Aktivnosti Komore

 

Stručna obuka za izradu dokumentacije i implementaciju HACCP sistema

/ 24. - 25.05.2017. godine/

Privredna komora Kantona Sarajevo i Institut za Certificiranje Sistema – ICS d.o.o. Sarajevo organizirali su krajem septembra tekuće godine kurs za II nivo zvanja: HACCP MENADŽER (Intermediate Level). Cilj kursa je stručna obuka polaznika za izradu dokumentacije i implementaciju HACCP sistema prema smjernicama Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003).

Polaznici kursa su stekli cjelovita teorijska i praktična znanja potrebna za uspješnu implementaciju, provjeru i monitoring HACCP sistema. Obuka je provođena kombinacijom interaktivnog, nastavnog i grupnog rada, uz aktivno vježbanje na konkretnim primjerima iz prakse.

Nakon uspješno odslušane edukacije polaznicima, koji su položili test, uručen je certifikat za zvanje "HACCP Menadžer" (Intermediate Level). Zvanje je primjenjivo u provjerama HACCP sistema koji je postao zakonska obaveza, a čijom se implementacijom ispunjavaju inspekcijski zahtjevi. 


Logo

Adresa

La Benevolencije 8, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 250 100

Fax: +387 33 250 137

info@pksa.com.ba

Popularno

Najam kancelarijskog prostora u strogom centru Sarajeva. Kompletan sprat poslovne zgrade. Prostor se sastoji od sedam kancelarija, ukupne površine od cca 200m2, idealan za rad privrednih subjekata, predstavništava, agencija, i dr.
Kancelarije su kompletno opremljene.
Kontakt tel: 033/250-100


Copyrights © 2016 All Rights Reserved