Aktivnosti Komore

 

Raste broj novih firmi

/ 19. januar 2017. godine/

Glavni zadatak Privredne komore Kantona Sarajevo (PKKS) i u 2017. godini jeste puna podrška privredi u iznalaženju rješenja za probleme sa kojima se susreće poslovni sektor, kao i nastavak aktivnosti na predlaganju mjera za unapređenje u sektoru fiskalne i investicione politike, te smanjenja nelikvidnosti, izjavio je za Fenu predsjednik PKKS Muamer Mahmutović.
Po njegovim riječima, i u proteklom periodu došlo je do određenih pozitivnih pomaka u Kantonu Sarajevo. Naime, kroz Projekt poboljšanja lokalnog okruženja za investicije - LIFE, koji implementira grupacija Svjetske banke u partnerstvu sa britanskom ambasadom u Bosni i Hercegovini, KS je polučio zavidne rezultate koji se mjere direktnim koristima za privatni sektor. Svoj doprinos projektu LIFE dala je i Privredna komora Kantona Sarajevo koja je na najneposredniji način omogućila privrednicima da daju konkretne prijedloge na posebno organiziranim fokus grupama.

- Rezultat toga je, pored ostalog, da danas imamo smanjenje administrativnih i sudskih taksi u KS, kao i drugih izdvajanja koja su privrednicima predstavljala opterećenje. Da su ove mjere dale rezultate govori i broj novonosnovanih firmi u Kantonu Sarajevo koji je, prema raspoloživim podacima, u decembru prošle godine iznosio 775, što je za oko 60 posto više nego u 2015. godini, kazao je Mahmutović.

Što se tiče smanjenja ostalih fiskalnih i parafiskalnih nameta, odnosno prijedloga koji su prezentirani javnosti, kako je rekao, nikako da ugledaju "svjetlo dana".
Javno-privatno partnerstvo godinama se navodi kao model za realizaciju projekata i investicija, a time i novog zapošljavanja. Mahmutović kaže da je javno-privatno partnerstvo u Kantonu Sarajevo regulisano zakonom i da predstavlja dugoročni partnerski odnos između javnog i privatnog partnera kroz izgradnju, rekonstrukciju, upravljanje i održavanje kapaciteta za zadovoljavanje javnih potreba.
- Međutim, u praksi je ovaj vid još u začetku, iako postoji opredjeljenost vladajućih struktura u Kantonu Sarajevo da u skorije vrijeme realiziraju neke od projekata po principu javno-privatnog partnerstva, dodao je Mahmutović.
Govoreći o šansama bh. preduzeća za pristup fondovima i projektima EU, Mahmutović je kazao da je više faktora koji utječu na apliciranje i korištenje sredstava iz tih fondova - od kvalitetne ideje, obučenosti kadra za podnošenje aplikacije do volje vladajućih struktura da više pažnje posvete tom pitanju.
- Komora je među prvima pokrenula aktivnosti s namjerom da pripremi poslovni sektor za korištenje EU fondova, što i danas čini. Dosad je Komora direktno učestvovala u realizaciji jednog broja EU projekata koji se prvenstveno odnose na energijsku efikasnost, razvoj turizma i poljoprivredno-prehrambenu djelatnost, dodao je Mahmutović.
Na pitanje kako osigurati da komunalna preduzeća u KS posluju na ekonomskim osnovama i efikasnije pružaju svoje usluge privredi i stanovništvu, Mahmutović je kazao da je neophodno pokrenuti reforme s obzirom na izuzetnu važnost i utjecaj komunalne privrede na ostali dio privrede u KS.
- To se može riješiti na više načina, kao npr. kroz integrativne procese između komunalnih preduzeća, djelimičnom privatizacijom, primjenom zakona o koncesijama i javno-privatnom partnerstvu, te uvođenjem jedinstvenog sistema naplate komunalnih usluga. Povećanjem naplativosti bi se povećala likvidnost preduzeća i veći stepen punjenja budžeta, što bi sa druge strane omogućilo i veće subvencioniranje ugroženih kategorija stanovništva, istakao je Mamutović.
Među značajnijim aktivnostima koje je PKKS planirala u 2017. godini je implementacija razvojnih dokumenata Kantona Sarajevo, međunarodnih projekata, povezivanju privrede, te edukacija kadra za potrebe tržišta rada.
- Poseban izazov će nam biti zadatak da pojačamo aktivnosti na predstavljanju potencijala privrede Kantona Sarajevo i na privlačenju investicija, naveo je Mahmutović.
U januaru ove godine počinje i realizacija projekta: „Učenje kroz rad“ - Jačanje kapaciteta partnera strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO), u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Nosilac aktivnosti je Trgovinska i industrijska komora Budimpešte, sa partnerima iz regiona, među kojima su Privredna komora Kantona Sarajevo i Ministarstvo obrazovanja KS, javlja Fena. 

 

 


 


Logo

Adresa

La Benevolencije 8, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 250 100

Fax: +387 33 250 137

info@pksa.com.ba

Popularno

Najam kancelarijskog prostora u strogom centru Sarajeva. Kompletan sprat poslovne zgrade. Prostor se sastoji od sedam kancelarija, ukupne površine od cca 200m2, idealan za rad privrednih subjekata, predstavništava, agencija, i dr.
Kancelarije su kompletno opremljene.
Kontakt tel: 033/250-100


Copyrights © 2016 All Rights Reserved