Aktivnosti Komore

 

Dobre prakse upravljanja rizicima vezanim za pranje novca i sprečavanje finansiranja terorizma

/ 24. februar 2016./

 


Edukacija o temi „Dobre prakse upravljanja rizicima vezanim za pranje novca i sprečavanje finansiranja terorizma“, održana 24. februara u Privrednoj komori Kantona Sarajevo, privukla je pažnju nemalog broja predstavnika finansijskog sektora koji su željeli čuti nešto više o ovim izuzetno važnim pitanjima. 

Cilj radionice je bio praktičnim provođenjem procjene rizika, na primjerima iz prakse, omogućiti polaznicima da steknu znanja i vještine potrebne za primjenu regulativnih zahtjeva.

 

Predavači su bili Ibrahim Sinanović, direktor Sektora za kontrolu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma pri Agenciji za bankarstvo Federacije BiH, Damirka Mioč, diplomirani ekonomist, zaposlena u Finansijsko obavještajnom odjelu SIPA-e i Jasmin Džomba, ovlašteno lice na poslovima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, zamjenik Direktora Compliance odjeljenja Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina.

 


 


Logo

Adresa

La Benevolencije 8, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 250 100

Fax: +387 33 250 137

info@pksa.com.ba

Popularno

Najam kancelarijskog prostora u strogom centru Sarajeva. Kompletan sprat poslovne zgrade. Prostor se sastoji od sedam kancelarija, ukupne površine od cca 200m2, idealan za rad privrednih subjekata, predstavništava, agencija, i dr.
Kancelarije su kompletno opremljene.
Kontakt tel: 033/250-100


Copyrights © 2016 All Rights Reserved