Business 2 Business

TEMPUS
PROJECT JPCR 530194-2012 Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts -master study, ”ENERESE”  PRIKUPLJANJE PODATAKA O ŠTETAMA - OBRAZAC <<opširnije
  PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA, FMERI <<opširnije
  DELEGIRANJE PREDSTAVNIKA ZA SKUPŠTINU UDRUŽENJA POSLODAVACA obrazac
  UPITNIK "Javne politike EU u kontekstu evropskih integracija" <<opširnije
  Seminar - ŠALTERSKO POSLOVANJE I EFIKASNO RJEŠAVANJE REKLAMACIJA
25.oktobar, sa početkom u 09:30 sati u prostorijama Komore
<<opširnije      <<prijava za seminar
  Program osposobljavanja i usavršavanja za energetske preglede i energetsko certificiranje objekata (prijava preko Komore je sa 15% popusta)
28.oktobar
<<opširnije
  Seminar - DRŽAVNA POMOĆ U BIH -izazovi tranzicije kroz proces evropskih integracija-
30.oktobar, sa početkom u 09:30 sati u prostorijama Komore
<<opširnije      <<prijava za seminar
  Seminar - „ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA”
31.oktobar, sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Komore
<<opširnije      <<prijava za seminar
  DANI ZDRAVSTVA, 23.-25.10.2014.
16. međunarodni sajam proizvoda i usluga iz oblasti zdravstva (Sarajevo, BiH)
  INFO - 11. međunarodni sajam informatike, 23-25.10.2014. (Sarajevo, BiH)
  SAJAM ETNO HRANE I PIĆA, 26. – 29.11. 2014. (Beograd, Srbija)
  MEĐUNARODNI SAJAM EKONOMIJA SPORTA, 03.12.2014. (Beograd, Srbija)
  SARAJEVSKI SAJAM PRIVREDE, POLJOPRIVREDE, ZANATSTVA I TURIZMA, 18.-21.12.2014.
(Sarajevo, BiH)
  SAJAM ŠIROKE POTROŠNJE, 18-21.12.2014. (Sarajevo, BiH)
 
 
Privredna komora Kantona Sarajevo
La Benevolencije 8
71000 Sarajevo
Tel.:+ 387 33 250 100; Fax:+ 387 33 250 137
Email: info@pksa.com.ba