Business 2 Business

TEMPUS
PROJECT JPCR 530194-2012 Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts -master study, ”ENERESE”  OBAVIJEST ČLANOVIMA KOMORE <<opširnije
  PRIKUPLJANJE PODATAKA O ŠTETAMA - OBRAZAC <<opširnije
  PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA, FMERI <<opširnije
  DELEGIRANJE PREDSTAVNIKA ZA SKUPŠTINU UDRUŽENJA POSLODAVACA obrazac
  UPITNIK "Javne politike EU u kontekstu evropskih integracija" <<opširnije
  Seminar - SEMINAR TEHNIKA BRZOG ČITANJA I UBRZANOG UČENJA
22.-25. decembar u prostorijama Komore
<<opširnije      <<prijava za seminar
  Program osposobljavanja i usavršavanja za energetske preglede i energetsko certificiranje objekata (prijava preko Komore je sa 15% popusta)
<<opširnije
  SARAJEVSKI SAJAM PRIVREDE, POLJOPRIVREDE, ZANATSTVA I TURIZMA, 18.-21.12.2014.
(Sarajevo, BiH)
  SAJAM ŠIROKE POTROŠNJE, 18-21.12.2014. (Sarajevo, BiH)
 
 
Privredna komora Kantona Sarajevo
La Benevolencije 8
71000 Sarajevo
Tel.:+ 387 33 250 100; Fax:+ 387 33 250 137
Email: info@pksa.com.ba