Business 2 Business

TEMPUS
PROJECT JPCR 530194-2012 Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts -master study, ”ENERESE”

  NAJAM KANCELARIJSKOG PROSTORA U STROGOM CENTRU SARAJEVA KOMPLETAN SPRAT POSLOVNE ZGRADE (LA BENEVOLENCIJA 8)
<<opširnije
  OBAVIJESTI O SUDSKOM TOKU TUŽBE PRIVREDNIH KOMORA ZBOG NEZAKONITIH IZBORA U FEDERALNOJ KOMORI <<opširnije
  DELEGIRANJE PREDSTAVNIKA ZA SKUPŠTINU UDRUŽENJA POSLODAVACA obrazac
  Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo – FMERI, putem dodjele kredita 2015.
<<opširnije
  UPITNIK "Javne politike EU u kontekstu evropskih integracija" <<opširnije
  Seminar - „Tranzicija na ISO 9001:2015“
29. oktobar sa početkom u 9:00 sati, u prostorijama Komore
<<opširnije      <<prijava za seminar
  Seminar - „NOVI ZAKON O RADU U FBiH“
29. oktobar sa početkom u 9:30 sati, u prostorijama Komore
<<opširnije      <<prijava za seminar
  Trening - „Finansiranje investicionih projekata“
12. novembar sa početkom u 9:30 sati, u prostorijama Komore
<<opširnije      <<prijava za trening      <<Agenda
  Seminar - „UPRAVLJANJE KLJUČNIM KUPCIMA (KEY ACCOUNT MANAGEMENT)“
16. novembar sa početkom u 9:30 sati, u prostorijama Komore
<<opširnije      <<prijava za seminar
  ZEPS
22. generalni BH sajam
6. - 10.10.2015.

(Zenica, Bosna i Hercegovina)
  Pula Boat Fair – Marina Veruda
6. međunarodni sajam brodske opreme
14. - 17.10.2015.

(Pula, Hrvatska)
  RENEXPO BiH
4. i 5.11.2015.

(Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
  BrauBeviale
Međunarodni stručni sajam za industriju pića – mašine, sirovine i pića te inventar i oprema za ugostiteljstvo
10. -12.11.2015.

(Nirnberg, Njemačka)
 
 
Privredna komora Kantona Sarajevo
La Benevolencije 8
71000 Sarajevo
Tel.:+ 387 33 250 100; Fax:+ 387 33 250 137
Email: info@pksa.com.ba