Business 2 Business

TEMPUS
PROJECT JPCR 530194-2012 Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts -master study, ”ENERESE”  DELEGIRANJE PREDSTAVNIKA ZA SKUPŠTINU UDRUŽENJA POSLODAVACA
POZIV       OBRAZAC
 
Nacrti Zakona o porezu na dobit i Plana Upravljanja otpadom KS
<<opširnije
 
ANKETNI UPITNIK
Analiza privrednih kretanja u 2013., sa tendencijama u 2014. godini - Godišnja analiza
<<opširnije

 
UPITNIK
u svrhu "Razvoja trening programa usmjerenih na javne politike Evropske unije u kontekstu evropskih integracija"
<<opširnije
 
PROŠIRENA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA KOMORE

21. april 2014. godine sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Privredne komore Kantona Sarajevo
<<opširnije
 
SEMINAR
PROCJENA RIZIKA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI
29. april sa početkom u 09.00 sati, u prostorijama Komore
<<opširnije
 
   
 
Privredna komora Kantona Sarajevo
La Benevolencije 8
71000 Sarajevo
Tel.:+ 387 33 250 100; Fax:+ 387 33 250 137
Email: info@pksa.com.ba