Business 2 Business

TEMPUS
PROJECT JPCR 530194-2012 Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts -master study, ”ENERESE”  PRIKUPLJANJE PODATAKA O ŠTETAMA - OBRAZAC <<opširnije
  PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA TRAJNOG REVOLVING FONDA, FMERI <<opširnije
  DELEGIRANJE PREDSTAVNIKA ZA SKUPŠTINU UDRUŽENJA POSLODAVACA obrazac
  UPITNIK "Javne politike EU u kontekstu evropskih integracija" <<opširnije
  Seminar - STRATEGIJE I TAKTIKE U PREGOVARANJU SA DOBAVLJAČIMA
25.septembar, sa početkom u 09:30 sati u prostorijama Komore
<<opširnije      <<prijava za seminar
  Seminar - ŠALTERSKO POSLOVANJE I EFIKASNO RJEŠAVANJE REKLAMACIJA
30.septembar, sa početkom u 09:30 sati u prostorijama Komore
<<opširnije      <<prijava za seminar
  Seminar - Primjena FATCA propisa - Foreign Account Tax Compliance Act – u BiH
02.oktobar, sa početkom u 09:30 sati u prostorijama Komore
<<opširnije      <<prijava za seminar
  SAJAM BIZNISA, 24.09.2014.
10. Sajam energetike; 9. Sajam vode - vodovodi - sanitarne tehnologije; 34. Sajam bezbjednosti; 36. Sajam građevinarstva; 16. Sajam biznisa (Budva, CG)
  2. SAJAM HALAL INDUSTRIJE SAHAF, 25-27.09.2014. (Sarajevo, BiH)
  IFATEX 2014, 15. – 18.10.
30. Međunarodni sajam tekstila, kože, odjeće, obuće, mode i prateće opreme (Sarajevo, BiH)
  DANI ZDRAVSTVA, 23.-25.10.2014.
16. međunarodni sajam proizvoda i usluga iz oblasti zdravstva (Sarajevo, BiH)
  INFO - 11. međunarodni sajam informatike, 23-25.10.2014. (Sarajevo, BiH)
  ZEPS/ZEPS INTERMETAL, 30.09.- 04.10.2014.
21. generalni BH sajam i 11. međunarodni sajam metala (Zenica, BiH)
  OSJEČKI JESENSKI SAJAM, 03.10.2014. (Osijek, Hrvatska)
  TEHNOMA 2014, 14-18.10.2014.
40. međunarodnom sajmu metalurgije, elektronike, energetike, nemetala i graditeljstva (Skoplje, Makedonija)
  SAJAM ETNO HRANE I PIĆA, 26. – 29.11. 2014. (Beograd, Srbija)
  MEĐUNARODNI SAJAM EKONOMIJA SPORTA, 03.12.2014. (Beograd, Srbija)
  SARAJEVSKI SAJAM PRIVREDE, POLJOPRIVREDE, ZANATSTVA I TURIZMA, 18.-21.12.2014.
(Sarajevo, BiH)
  SAJAM ŠIROKE POTROŠNJE, 18-21.12.2014. (Sarajevo, BiH)
 
 
Privredna komora Kantona Sarajevo
La Benevolencije 8
71000 Sarajevo
Tel.:+ 387 33 250 100; Fax:+ 387 33 250 137
Email: info@pksa.com.ba