Business 2 Business

TEMPUS
PROJECT JPCR 530194-2012 Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts -master study, ”ENERESE”

  PRESS KONFERENCIJA: INFORMACIJA O PRIVREDNIM KRETANJIMA U KANTONU
SARAJEVO I ŠIRE, SA PRIJEDLOGOM MJERA, 27.01.2015. <<opširnije
  OBAVIJEST ČLANOVIMA KOMORE <<opširnije
  DELEGIRANJE PREDSTAVNIKA ZA SKUPŠTINU UDRUŽENJA POSLODAVACA obrazac
  Novi Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo – FMERI, putem dodjele kredita za 2014. godinu
<<opširnije
  UPITNIK "Javne politike EU u kontekstu evropskih integracija" <<opširnije
  Program osposobljavanja i usavršavanja za energetske preglede i energetsko certificiranje objekata (prijava preko Komore je sa 15% popusta)
<<opširnije
  Seminar - IZRADA OSNIVAČKOG AKTA PRIVREDNOG DRUŠTVA U FBIH
28. januar, sa početkom u 09.30 sati, u prostorijama Komore
<<opširnije      <<prijava za seminar
  Seminar - RISK MENADŽMENT
2.-3. februar, sa početkom u 09.30 sati, u prostorijama Komore
<<opširnije      <<prijava za seminar
  Seminar - USKLAĐIVANJE FINANSIJSKIH INSTITUCIJA SA FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT FATCA PROPISOM
5. februar, sa početkom u 09.30 sati, u prostorijama Komore
<<opširnije      <<prijava za seminar
  GDS, 04.-06. 02. 2015
(Njemačka, Dizeldorf)
  FRUIT, VEGETABLES LOGISTICS 2015, 11.-13. 02. 2015.
(Ukrajina, Kijev)
  9TH LEGNO & EDILIZIA, 19.-22. 02. 2015.
(Italija, Verona)
  INDIAN HANDICRAFTS & GIFTS FAIR (SPRING), 20.-23. 02. 2015.
(Indija, Delhi)
  PARIS INTERNATIONAL AGRICULTURAL SHOW, 21. 02. – 01.03. 2015.
(Francuska, Pariz)
  HoReCa, 27. 02.- 01. 03. 2015.
(Albanija, Tirana)
  SAGRA 2015., 04.- 06.03. 2015.
(Bosna i Hercegovina, Sarajevo)
 
 
Privredna komora Kantona Sarajevo
La Benevolencije 8
71000 Sarajevo
Tel.:+ 387 33 250 100; Fax:+ 387 33 250 137
Email: info@pksa.com.ba