Business 2 Business

TEMPUS
PROJECT JPCR 530194-2012 Energy Efficiency, Renewable Energy Sources and Environmental Impacts -master study, ”ENERESE”


  OBAVIJEST ČLANOVIMA KOMORE <<opširnije
  DELEGIRANJE PREDSTAVNIKA ZA SKUPŠTINU UDRUŽENJA POSLODAVACA obrazac
  Novi Javni poziv za kandidovanje Programa utroška sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo – FMERI, putem dodjele kredita za 2014. godinu
<<opširnije
  UPITNIK "Javne politike EU u kontekstu evropskih integracija" <<opširnije
  ANKETNI UPITNIK – Definisanje ključnih mjera za prevazilaženje teškog stanja u privredi <<opširnije
  RAZGOVOR ČLANOVA KOMORE SA MANDATAROM VLADE KANTONA SARAJEVO
(Srijeda, 04.03.2015. godine, sa početkom u 12:00 sati, u prostorijama Komore)
<<opširnije
  Okrugli sto - U okviru aktivnosti projekta WEB pozivamo vas na okrugli sto na temu: Elektronsko poslovanje-dostupnost podataka
Trebinje, 6 mart 2015. u 11 sati u hotelu Leotar
<<poziv      <<program
  SAGRA 2015., 04.- 06.03. 2015.
(Bosna i Hercegovina, Sarajevo)
  Sajam PROWEIN 2015.
15. 03.- 17. 03. 2015., vodeći međunarodni sajam vina i žestokih pića

(Düsseldorf, Njemačka)
 
 
Privredna komora Kantona Sarajevo
La Benevolencije 8
71000 Sarajevo
Tel.:+ 387 33 250 100; Fax:+ 387 33 250 137
Email: info@pksa.com.ba